– En kvoteregulering må også bidra til vekst i kystsamfunnene

foto