Fortsatt nedgang i antall arbeidssøkere i juli

foto