Retten avviste Britney Spears krav om å fjerne faren som verge

foto