Hedret for dekningen av katastrofen på Skoddevarre

foto