Bil ligger fremdeles i grøfta en uke etter utforkjøring