Forsvarsdepartementet bekrefter forespørsel fra USA