Kjerkhol stilt til veggs av lokallagene i Nord-Norge