– Ingen krav til begrensning av fortetting i tidligere kommuneplan

foto