Ser ingen annen utvei enn å legge ned: – Husker godt mine første leker

foto