Hevder mann unnlot å betale nesten 700.000 i skatt

foto