Legger ikke til rette for ultraren operasjonsstue og protesekirurgi

foto