– De aller fleste som har blitt drept av høyreekstrem vold i Norge har vært barn og unge

foto