Person svært alvorlig skadd i skyting i Oslo sentrum

foto