Kreta er ikke lenger grønt på EUs smittekart – kan bli oransje for nordmenn