Naturlig utløste skred kan forekomme i soleksponerte brattheng, er den klare beskjeden gjennom varslingstjenesten, varsom.no.

– Hardheten og utbredelse på flakene vil variere med nysnømengde og hvor vindutsatt terrenget er. Skredfaren vil være størst i de områdene som får mest innblåst nysnø, heter det i varselet.

Det påpekes og at det kan gå naturlige løssnøskred der sola har fått tak.

– Vær oppmerksom på at lokalt kan det finnes vedvarende svakt lag med kantkorn mellom nytt og gammelt snødekke.

Skal du ut på tur er det derfor en del tips du bør følge.

  • Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø.

  • Unngå terreng brattere enn 30 grader.

  • Unngå terrengfeller.

  • Gjør alltid egne vurderinger.