– Jeg ønsker ikke å uttale meg om saken. På møtet i morgen vil fylkesmannen personlig delta, og vi er enige om at han besvarer alle spørsmål og gir kommentarer tilknyttet saken, sier leder av Fylkesmannens miljøvernavdeling, Bente Christensen til Altaposten.

Altaposten har i hele dag forsøkt å komme i kontakt med fylkesmann Gunnar Kjønnøy. Det har imidlertid ikke lyktes fordi Kjønnøy har sittet i møte. Etter det Altaposten erfarer er det imidlertid nettopp utslippstillatelsen for det planlagte anlegget på Møllenes som det hersker mest spenning rundt. Og utslippstillatelsen sorterer inn under miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.

– Som sagt kjenner jeg ikke detaljene rundt de miljøkrav som kan bli reist, men vi må heller ikke glemme at miljø er mye. En flytting av anlegget fra Simanes til Møllenes kan blant annet gi et bedre miljø for beboerne på Simanes blant annet, sier ordfører Geir Ove Bakken.