Sjøfartsdirektoratet hever sikkerhetsnivået for norske skip i Omanbukta