Kvinne alvorlig skadd etter kollisjon mellom tankbil og personbil