Vil ha kommunenes støtte til å avvikle skuddpremier