Ursin slutter i Finnmarkssykehuset

foto
Direktør Siri Tau Ursin slutter i Finnmarkssykehuset og blir ny direktør for Nordlandssykehuset. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset