Flytter til Finnmark for å realisere boligfelt

Bildet er tatt i retning mot Romsdalsveikrysset. Bak de to nye bolighusene på hver sin side av veien renner Sæterelva. På andre siden av Sæterelva, til høyre på bildet har Haldorsen-brødrene fått frigitt tre tomter. Til venstre har for veien er feltet til Svein Mjøen med seks til åtte tomter. I tillegg har Roy Sætermo og Ivar Sætermo fått frigitt to til fire tomter på sine areal. Totalt skal dette gi et felt på maksimalt 15 tomter. Foto: Jarle Mjøen