Riksvei 5 gjenåpnet etter at stein fra taket stengte Fjærlandstunnelen