68 prosent av strandsonen er åpen for allmennheten

foto