30 barn sendes hjem fra sommerleir etter smitte

foto