Gjør geologiske undersøkelser av Altafjorden: – Kan kanskje få en datering på tidligere skredhendelser

foto