Her kan Staten ta inn 228 millioner i skatt, samtidig vil eierne gå 100 millioner i minus

foto