Ikke permanent, selvfølgelig. Men hovedutvalget for helse og sosial i Alta kommune avgjør kommende mandag om det skal sanksjoneres, og dersom utvalget slår fast at kommunens retningslinjer er brutt så vil utestedet bli nektet å servere alkohol i tre dager.

– Fulle 40-åringer

Det var i sommer at det påståtte bruddet skal ha skjedd. Alkontroll AS, et selskap leid inn av kommunen for å gjennomføre kontroll, besøkte utestedet natt til 22. juli. I rapporten etter besøket påstås det at forholdene på utestedet var ute av kontroll. Ifølge rapporten observerte kontrollørene to damer i 40-årsalderen som var åpenbart beruset. Damene hadde vanskeligheter med å gå, de ble støttet av andre, hadde svømmende øyne, ukontrollert bevegelse og snøvlete tale. Den ene fikk servering av en halv liter øl. Kontrollørene gjorde daglig leder oppmerksom på det de hadde sett. Daglig leder Hans Petter Hansen på Kjeller`n bekrefter hendelsen, men mener bestemt at rapporten er foretatt på sviktende grunnlag.

Bestrider overskjenking

For i hans brev til kommunen skriver han at etter at rapporten var fylt ut på bakrommet gikk både han og kontrollørene ut i lokalet for å peke ut de to kvinnelige gjestene. Han viser til at kontrollørene ikke klarte å finne de to det var snakk om og at han sjøl tok en runde rundt i lokalet for å finne noen som passet til beskrivelsen, både i forhold til alder og bekledning.

– Jeg klarte ikke å finne de to som kontrollørene pekte ut, og jeg snakket også med betjeningen som bestred at de hadde skjenket noen som passet til beskrivelsen av de to, sier han og påpeker at kvinner på byen kan være både høylytte og ta stor plass uten at de trenger å være overstadig beruset.

– De fleste kvinner koser seg på byen, og når de er sammen og har det artig så viser de det, sier han.

– Urent spill

Hansen tror rapporten er et ledd i Alta kommunes anbud på ny kontrollør i kommunen. Selskapet Alkontroll var leid inn i sommer, men er også en av tilbyderne på fast kontrollkontrakt.

– Jeg påstår ikke at det er drevet urent spill i denne saken, men jeg føler det slik. Når ikke kontrollørene klarte å vise meg hvem de hadde observert, men allikevel sendte inn rapport på forholdet, så virker det som om at de skulle bevise overfor kommunen at de er i stand til å gjennomføre kontroller, sier Hansen.

Samtidig påpeker han at kontrollørene gjør en viktig jobb for næringa.

– Det er supert at vi har systemer som kontrollerer at vi gjør jobben vår på en forsvarlig måte, og kontrollen i sommer har ført til at vi har skjerpet rutinene våre gjennom hyppige gjennomganger. Men jeg klarer ikke helt å se hva vi har gjort galt, sier han.

Taper penger

Dersom utestedet må stenge alkoholserveringen i tre dager vil det betyr store konsekvenser for drifta.

– Dersom vi må stenge på ukedager vil det ikke ha så mye å si, men dersom det blir snakk om helgedager vil det ha mye å si. Det er da vi har størst omsetning, og et inntektstap gir selvfølgelig konsekvenser, sier han.

Det er Fritz Solhaug i helse- og sosialadministrasjon som er saksbehandler i saken. Han ønsker ikke å kommentere den, og heller ikke påstandene om at kontrollen er et ledd i anbudsprosessen.

Daglig leder på Kjeller`n. Foto: Rune Berg