De drepte jentenes foreldre tar Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse til etterretning