Kommunale kriseteam varslet etter vedtak om pelsdyravvikling