Ingen funn etter Trine Frantzen på gravplassen - søk avsluttet