Helsekomiteen vedtok tirsdag å be regjeringen sette i gang fem nye tiltak for å bedre fastlegenes arbeidspress og sikre bedre rekruttering.

– Det knaker skikkelig i fastlegeordningen. Her er det ikke nødvendig å vente på evalueringer, sa Kjersti Toppe (Sp) etter at flertallet fra Ap, Sp, SV og KrF ble enige, skriver VG.

– Dette er utrolig viktig, og det haster å bruke penger på fastlegeordningen. Det er store utfordringer i mange kommuner, sa komitéleder Ingvild Kjerkol (Ap).

Her er helsekomiteens fem nye tiltak for å redde fastlegeordningen:

  • Sikre opptrapping av legetjenesten, spesielt fastlegeordningen.

  • Redusere antall pasienters på fastlegens liste og se på fastlegeordningen.

  • Gradvis opptrapping av utdanningsstillinger for leger.

  • Ordning for spesialisering av allmennleger skal bli nasjonal.

  • Styrke rekruttering av medisinstudenter til lokalsykehus og kommuner med svak rekruttering.

I tillegg ble det vedtatt to tiltak før jul, som omhandlet å sette i gang en evaluering av fastlegeordningen og å øke antall plasser på medisinstudiet.