– Avgjørende at skjenkestoppen opphørte

Foto: Moment Studio