Flere kommuner i Nord-Norge går sammen om koronatiltak etter smitteutbrudd