Alta kommune melder via egne nettsider at de nå omdisponerer personell, og derfor reduserer tilbudet for koronavaksine til voksne. Det skjer blant annet ved at drop-in timene på vaksinekontoret avvikles.

Det er heller ikke mulig å bestille time på helsenorge.no. Henvendelsene må nå rettes til servicetorget Barn og unge på 784 55 326 eller til post.vaksine@alta.kommune.no.

Endringene skal ha vært gjeldende fra torsdag 31. mars, men kommunen har ikke informert om dette før i dag. På Oppslagstavla på Facebook forteller flere at de har forsøkt å ringe den gamle vaksinetelefonen uten å komme gjennom.

Kommunen minner samtidig om at det er mulig å ta vaksinen på flere av apotekene i byen.