Har 240 km rekkevidde, og hjelper med å varsle om rasfare

foto