Forskere: Flere barnefødsler ikke god butikk for Norge