Utelukker ikke at korona-evaluering kan gi nye svar om sykehusstruktur

foto