Altaposten vil frem mot valget presentere de politiske partiene i fylket. Vi gjør oppmerksom på at vi har en egen nettpresentasjon i tillegg til presentasjonen over to sider i papiravisen. Nettpresentasjon er ment som et suplement til presentasjonen i papiravisen. Rekkefølgen i offentliggjøringen er ulik fra papir til nett.

1. Geir Iversen (59), lærer, Hasvik

foto
Geir Iversen

2. Fred Roald Johnsen (58), bonde, Tana

3. Cecilie Hansen (43), ordfører/bonde, Sør-Varanger

- Send en utfordring/spørsmål til en valgfri kandidat/parti med begrunnelse?

– Til Høyre. Hvilke kommuner i Finnmark vil Høyre slå sammen med tvang?

- Beskriv ditt partis ideologiske plattform (i stikkordsform) og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet.

– Senterpartiet er som i navnet et sentrumsparti. Vi ønsker en sterk offentlig sektor for å ivareta offentlige oppgaver innen helse, eldreomsorg, utdanning og samferdsel. Vi ser det også som viktig å styrke det private næringslivet med små og mellomstore bedrifter, Senterpartiet er garantisten for et levende landbruk i hele landet. Vi har en aktiv distriktspolitikk og mener det er viktig å opprettholde bosettingen i alle kommunene.

- Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?

– Vår fiskeripolitikk.

- Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

– Det bør ikke bli Regjeringsskifte fordi den rød/grønne Regjeringen viser at de kan føre en ansvarlig politikk. Norge har gjentatte ganger blitt kåret til vedens beste landet å bo i. Dette er ikke bare for at vi har store oljeinntekter, men vi har en politisk styring med inntektene som gjør at vi har Europas laveste arbeidsledighet, lav rente, høy vekst og høy levestandard for de fleste innbyggerne. Regjeringen fører en politikk som satser sterkt på samferdsel, utdanning, helse og eldreomsorg, dette på samme tid som vi sikter fremtidige generasjoner inntekt fra oljeformuen. Ved å bruke mer av oljeinntektene i dag vil vi skyve regningen for fremtidige utgifter over på de som kommer etter oss.

- Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark. Et kvalifisert tips som begrunnes.

– Senterpartiet har en politikk som tar hele Finnmark i bruk og som styrker lokaldemokratiet. Senterpartiet oppfordrer derfor innbyggerne i Finnmark til å støtte oss slik at vi får et mandat på Stortinget. Det er viktig at Senterpartiet har representant fra Finnmark som kan fremme fiskeripolitikk, distriktspolitikk, landbrukspolitikk, helsepolitikk som sikrer fortsatt utvikling og vekst i hele Finnmark. Vi bør derfor få 10-15 % av stemmene.

- Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest.

– Størst glede er en styrking av kommuneøkonomien som sikrer en fortsatt god eldreomsorg, gode skoler og offentlige tjenester. Størst skuffelse var at Fiskeriministeren fra AP ikke innskjerpet leveringsbetingelsene for fiskeriflåte.

- Hvilken sak vil avgjøre valget i Finnmark?

– Omtanken for de små samfunn i Finnmark