Kjell Åge – som er tredje generasjon Østlyngen-baker – mente i fjor at et oppkjøp av Svendsens bakeri ville styrke hans eget bakeri, og samtidig gjøre Alta mindre interessant for store, kapitaltunge aktører utenfra. Han hadde rett og slett lyst på nabobakeriet, og ønsket å bake Svendsens virksomhet inn i sin egen på Elvebakken.

Men det gikk ikke.

Måtte ha arkitekt

For Kjell Åge Østlyngen kom aldri i gang med den utvidelsen han måtte ha for å kunne huse den ekspansjonen han planla.

– Det sørget de nye, strenge reglene for bygging på Elvebakken for. Det var krav om at utvidelsen måtte arkitekt-tegnes, men det var ikke mulig å få det gjort; ingen hadde tid til å tegne et sånt lite tilbygg. Dermed måtte utvidelsesplanene utsettes. Da var det heller ikke mulig å jobbe videre med mulig oppkjøp av Svendsens bakeri, forklarer Østlyngen.

Bakehuset inn

Han har 32 ansatte fordelt på bakeriet på Elvebakken og utsalget i Parksenteret, og kontrakt på levering av bakervarer til samtlige butikker i Alta, utenom Rema-butikkene.

Disse var det Svendsen som hadde.

– Jeg ønsket å komme inn i Rema, og samtidig gjøre Alta mindre interessant for Bakehuset Nord-Norge, som allerede hadde ekspandert til Hammerfest, opplyser Østlyngen.

I stedet ble situasjonen akkurat som han fryktet: Bakehuset Nord-Norge kom på banen, kjøpte opp Svendsens bakeri – og fikk et brohode i Alta 1. oktober i år. Og enda verre; Bakehuset – som er Nord-Norges største bakerforretning – er medlem av samme kjede som Østlyngen, kjeden «Din baker». Nå må de slåss om de samme kjedekontraktene.

Frykter færre ansatte

– Jeg er veldig spent på hvordan dette skal løses etter hvert, ingen tvil om det, medgir Østlyngen.

– Minner ikke dette om markeds-kannibalisme?

– Ja, det gjør jo det, men sånn har Bakehuset kjørt fra Lofoten og nordover. Kjeden har ikke noe mandat for å stoppe det, og det kommer til å bli et lite problem.

– Så nå er lokalmarkedet mer uforutsigbart?

– Ja, det er det, men så lenge vi har våre egne utsalg er vi ikke truet, fastslår Østlyngen.

I planens sentrum

Men i ytterste konsekvens kan faktisk den ferske planen for framtidig regulering av Elvebakkens bebyggelse føre til at arbeidsfolk settes på gata. Østlyngen er offensiv, og tror ikke det vil skje, men er som nevnt spent på utfallet av kampen mot kjedene.

Han er likevel på ingen måte bitter på Alta kommune selv om byggeplanene måtte legges på is. Bare oppgitt over at de nye reguleringsreglene for Elvebakken skulle gi sånne utslag.

– Vi er midt i planens sentrum, og kom oss selvfølgelig ikke unna kravene planen setter, påpeker Østlyngen.

– En utvidelse på baksiden av bakeriet hadde vel knapt nok blitt synlig?

– Nei, men sånn er det nå en gang.

Vil stå fritt

Han frykter at lokale bakere skal bli skviset ut av store, landsdekkende bakerforretningene. Det vil gi dårligere konkurranse og dårligere tilbud til kundene.

– Bransjen vil forandre seg veldig de neste fem årene, med flere sammenslåinger og sterkere kjeder. Men når butikk-kjedene bare får èn aktør å forhandle med, blir det mye likhet i varene, slik vi ser det i Hammerfest og Tromsø i dag.

– Hvor er dere om fem år?

– Tror vi står fritt, som i dag. Kombinasjonen av at jeg liker jobben jeg har i dag og at vi liker å være en sterk aktør i det lokale markedet, var årsaken til at jeg takket nei da Bakehuset Nord-Norge banket på døra og ville kjøpe oss for en tid tilbake. Vi vil gå alene. Vi har klart å omstrukturere hele veien siden bestefar startet i 1945, og jeg håper ikke denne bedriften stopper med tredje generasjon, fastholder Kjell Åge Østlyngen.

TRYGG ARBEIDSPLASS: Det er lite gjennomtrekk i bakeriet på Elvebakken. Men lokalene har bollebakerne forlengst vokst ut av. På baksiden av dagens bakeri er det planlagt en utvidelse som mer enn dobler dagens areal. Foto: Vidar Kristensen