Årsaken er at de har tatt tilfølge klage levert inn av Finnmark taxi.

– Vi har gjort en formell feil i saksbehandlingen og ikke overholdt vedståelsesfristen fra tilbyderne, forklarer økonomisjef Jan-Erik Hansen i Helse Finnmark.

Overholdt ikke frist

Vedståelsesfristen er den datoen tilbyderne Finnmark taxi og Finnmark persontransport har satt for gyldigheten av sine tilbud. I dette tilfellet gjaldt begge tilbudene til 26. oktober. Da Helse Finnmark offentliggjorde anbudsvinnerne torsdag 2. november, over en uke etter fristen, var ikke lenger tilbudene gyldig. Ifølge Hansen er det strenge krav til overholdelse av denne fristen som gjør at Helse Finnmark må avlyse og utlyse nytt anbud.

– Fristen kan i realiteten utvides, men da må vi søke tilbyderne om det. Det har vi glemt å gjøre, og dermed må vi utlyse nytt anbud, forklarer økonomisjefen.

Dermed vil Helse Finnmark være uten leverandør av transporttjenester fra 1. januar, og ifølge Hansen vil en ny kontrakt ikke være klar før flere måneder ut på nyåret.

– Det er trist at vi ikke får gjennomført en konkurranse som gir oss en kontrakt fra nyttår, sier han.

Finnmark persontransport ikke tema

Det er Finnmark taxi og Finnmark persontransport, et selskap under stiftelse, som fikk kontrakten som nå er annullert. Finnmark taxi reagerte sterkt på at Finnmark persontransport ble tildelt kontrakt i og med at to av eierne bak selskapet er dømt for bedrageri i forbindelse med syketransport, og at selskapet de driver i Narvik ikke har overholdt fristene for innlevering av regnskap til Brønnøysundregistrene.

– Disse forholdene har ikke hatt noe å si for at vi nå annullerer anbudet. Dommen er sonet og de to har gjort opp for seg overfor samfunnet. Vi har visst om det i prosessen. Når det gjelder økonomien i Narvik persontransport, så har den ikke noe å si for Finnmark persontransport fordi det er et nytt selskap. Det vi skal gjøre er å ta stilling til det nye selskapet, sier Hansen.

Vil bidra konstruktivt

Leder Knut Thomassen i Finnmark taxi er glad for at det lyses ut nytt anbud. Selskapet, som eies av de med drosjeløyve i Finnmark, ønsket først og fremst innsyn i anbudsgrunnlaget fra Finnmark persontransport. Det fikk de ikke, og da klagde de på at vedståelsesfristen var gått ut. Thomassen har vært en av de største kritikerne på valget av Finnmark persontransport som tilbyder, men har i løpet av uka moderert seg.

– Å gjøre feil kan skje den beste, og derfor er det greit at Helse Finnmark må avlyse, sier han og forteller at Finnmark taxi ønsker å bidra til at Helse Finnmark får løst transportbehovet i de månedene foretaket står uten kontraktør.

– Vi ønsker å kjøre for Helse Finnmark også etter 1. januar, og vi skal nok bli enige om hvordan vi kan løse det. Vi ønsker ikke å sette oss på bakbeina og sette foretaket i knipe i den perioden, sier han..

Håper på kontrakt

Verdien av kontrakten som er annullert var på 30 millioner kroner. Geir Andersen, leder i Alta taxi, mener det er bra at Helse Finnmark har annullert den. Alta taxi øker akkurat i disse dager fra 17 til 18 løyver, og står i fare for å miste kjøreoppdrag for to millioner kroner fra Helse Finnmark. Senest sist fredag var det seks drosjer fra Alta i Hammerfest med pasienter til Helse Finnmark.

– Jeg synes det er noe som skurrer når Helse Finnmark nå annullerer kontraktene. Vi mener Finnmark persontransport ikke oppfyller leverandørkravene til foretaket, og derfor er det synd at vi ikke får innsyn i hvilket grunnlag selskapet har levert inn anbud på. Men vi er fornøyd med at det lyses ut nytt anbud, og vi håper vi får tilbake kjøringen, sier han.

Geir Andersen Foto: Rune Berg