Alta takstoler har søkt om tomt hos Alta kommune for åtte måneder siden, men har ennå ikke fått svar.

Eier Kyrre Esaiassen er i tidsnød, og frykter at han ikke klarer å skaffe seg nytt produksjonslokale før dagens leieforhold går ut.

– Jeg er engstelig, og i verste fall blir jeg nødt til å avvikle, sier han.

Syv måneder

Kyrre Esaiassen driver elementfabrikken Alta takstoler, og har fem ansatte i lokalene i det gamle Westamarin-bygget i Skaialuft. Lokalene og tomta er kjøpt opp av investorene Bjørn Arild Johansen og Tore Wæraas, som har fått tillatelse til å føre opp boligprosjektet Skaialuft brygge. Esaiassens leieforhold utløper 31. desember neste år. Derfor har han prekært behov for nye lokaler, og det raskt. Han ønsker å bygge sjøl, og har søkt tomt både på industriområdet i Bukta og på Aronneskjosen. Han har fått muntlig svar på at Bukta er uaktuell på grunn av at området er reservert for marine aktiviteter, men når det gjelder Aronneskjosen har han ennå ikke fått svar.

– Jeg søkte 25. april i år, og det begynner å bli noen måneder siden. Men jeg har ennå ikke fått svar, til tross for gjentatte henvendelser til næringsavdelingen og sjef Jørgen Kristoffersen. Etter hver henvendelse har han lovet å svare, men det har ikke skjedd, sier Esaiassen.

Stor ordrereserve

Alta takstoler produserer forskjellige byggelementer av tre, og regnskapene viser sunn utvikling. Esaiassens ordrereserver bekrefter hans påstander om at nye og større produksjonslokaler gir håp om fortsatt ekspansjon.

– Vi har solgt 40 garasjer hittil i år, men på grunn av begrenset produksjonskapasitet så har vi vært nødt til å si nei til oppdrag eller forskjøvet dem i tid der kunden har vært villig til det. En produksjonsjigg for produksjon av veggelementer står i dag ubenyttet og stuet bort på grunn av plassmangel, og med nye og større lokaler og flere ansatte vil vi kunne ta unna større ordremengder, sier han.

Derfor er tidsaspektet svært viktig for Kyrre Esaiassen.

– Vi burde vært i gang med grunnarbeidene for et nytt lokale nå i høst for å klare å være ute av Skaialuft innen leieforholdet opphører. Nå må vi belage oss på å be eierne av lokalet om lengre kontrakt. Går ikke det så vil vi faktisk ikke nå å komme inn i nytt bygg, sier han.

Paradoks

Han er derfor engstelig for at bedriften må legge ned virksomheten. Han har tenkt tanken om å flytte virksomheten til en annen kommune.

– Alta kommune har uttalt at de ønsker å prioritere industri, men min bedrift er kanskje ikke viktig nok for kommunen, sier han.

Han synes også det er et paradoks at enkelte bedriftseiere har fått tilgang på flere tomter på Aronneskjosen, og at den industrien som er i Bukta i dag er langt fra marin virksomhet.

– Vårt primære ønske er å få tomt i Bukta, for mye av våre varer kommer sjøveis. Om ikke det går så ønsker vi å etablere oss på Aronneskjosen. Jeg vet det er anledning på industriområdet Altahøyden på Thomasbakken, men grunnarbeidene vil fordyre bygget med over en halv million kroner. Det ønsker jeg ikke, og nå håper jeg bare kommunen kan gi oss et svar på søknaden slik at vi vet hva vi har å forholde oss til, sier han.

Betenkelig

Esaiassen leier i dag omlag 350 kvadratmeter i Skaialuft. Bygget han ønsker å føre opp er på 700 kvadratmeter.

– Jeg tenker daglig på denne saken, og det er en belastning å gå i uvisshet om hvilken framtid virksomheten har. Derfor synes jeg det er betenkelig at ikke næringsavdelingen kan gi et svar innen rimelig tid. Man stikker ikke en søknad i en skuff og bare lover og lover, sier han.

Kyrre Esaiassen fortviler. Har søkt om tomt men ikke fått svar. Har fem ansatte, må ut av Skaialuft til fordel for Skaialuft brygge Foto: Rune Berg