– Nå er det jo ingen som har definert hva som menes med nav, men betyr det at vi fra Hammerfest må reise til Alta for å bytte fly for å komme oss til Tromsø, er det en dårlig løsning, fastholder leder i Hammerfest Ap, Tom Mortensen.

Endrer mønster

Finnmark Ap har allerede vedtatt en programformulering som gjør det klart at partiet vil arbeide for å flytte navet for kortbanetrafikken fra Tromsø til Finnmark – og da til stamflyplassene i Alta, Banak og Kirkenes. Vedtaket ble imidlertid gjort mot stemmene til Hammerfest Ap.

– Bakgrunnen for at vi ikke kunne støtte en slik endring er frykten for at det vil undergrave forbindelsen Hammerfest-Tromsø, og da også kystruta som er et viktig element i kommunikasjonene i Finnmark, påpeker Mortensen.

Politisk vanskelig

Lederen i Hammerfest Ap innrømmer at programformuleringen er politisk vanskelig for kommunepartiet. Trøsten er at det også i partiprogrammet er slått fast at partiet skal arbeide for å videreføre dagens flyrutetilbud.

– Derfor ser vi ikke på programformuleringen, som etter vår mening ikke er veldig konkret med hensyn til hva et nav er, som veldig dramatisk. I tillegg har også Widerøe fått konsesjon for de neste tre år basert på en inndeling av fylket i tre ruteområder, slår Tom Mortensen fast.

Motstrid

Men selv med dette i bakhodet medgir Mortensen at han ikke er helt trygg på hvordan programformuleringene vil slå ut. Det er nemlig helt klart motstrid mellom formuleringene om at dagens flyrutetilbud skal opprettholdes, og at ønsket om et nytt flyrutemønster med basis i egne nav i Finnmark.

– Ja, derfor stemte vi også mot formuleringene om nav i Finnmark, konstaterer Ap-lederen i Hammerfest og legger til:

– Hammerfest Ap er helt enig i at det blir unødvendig dyrt og lite hensiktsmessig å være nødt til å fly om Tromsø for å komme til ulike steder i Finnmark. Vi tror imidlertid dette kan løses uten å bygge opp noe nav i Alta, Banak og Kirkenes.

Passasjerlekkasje

Han avviser også at kystforbindelsen via Hammerfest til Tromsø svekker grunnlaget for direkteruter til Oslo.

– Vi har direkteruter i dag. Ut fra det er det ikke noe som tilsier at vi må gjøre endringer.

– Men Hammerfest-forbindelsen til Tromsø representerer vel en betydelig passasjerlekkasje?

– Det er viktig at vi har dette tilbudet, ikke minst for næringslivet i Hammerfest og langs kysten av Finnmark som svært ofte har Tromsø som mål for sine reiser. Denne ruta gir en rask og effektiv måte å reise på. Om vi skulle bli tvunget til å reise om Alta vil det både ta mer tid og bly dyrere, fastholder Mortensen.

Alta viktig

Ap-lederen innrømmer imidlertid at Alta Lufthavn er blitt viktig for mange hammerfestinger som skal reise ut av Finnmark. Kostnadene med å reise med Widerøe til Tromsø for deretter reise med SAS-Braathen eller Norwegian videre blir uforholdsmessig mye dyrere enn å kjøre eller ta hurtigbåten til Alta.

– Ja, jeg har selv reist over Alta lufthavn og vet at mange hammerfestinger gjør det samme. I stedet for å endre på flyrutemønsteret er løsningen å jobbe for å få ned prisen på ruta Hammerfest - Tromsø, slår Tom Mortensen fast.

IKKE TIL ALTA: Leder i Hammerfest Ap, Tom Mortensen, tror ikke vedtaket i Finnmark Ap vil tvinge hammerfestingene til Alta for å kunne fly ut av Finnmark. Foto: Vidar Kristensen