Avføring fra hund og hjort funnet på taket av høydebasseng i Askøy