Nordkapp-halvøya reguleres til fortsatt privat eierskap