Alta flytter inn i digital hule til seks millioner

foto
DIGITALISERER ALTA: Tor Arne Bellika bobler over av glede over at Alta går først inn i den digitale hula. Foto: Kita Eilertsen