– Vi følte at kommunen absolutt ville ha oss over i Skoleveien, forteller Torstein Simonsen, avdelingsleder for FFR.

For fire års tid siden ble FFR for første gang henvist til denne veien, på bekostning av Kinoveien. Dette som et forsøksprosjekt. I påvente av endelig regulering, har bussene inntil i fjor høst gått gammel trase. Men så var det slutt. I følge Simonsen er bakgrunnen for omreguleringen at kommunen planlegger område for privat parkering i Kinoveien.

– Vi foreslo overfor kommunen en ordning med tidssoner i Skoleveien, der bare busser har mulighet for å kjøre i visse perioder på dagen. Det ville løst mye av problemet, sier Simonsen. Men forslaget ble lagt på is, fordi det samtidig ville begrense bilbruken for elever og lærere.

Kaotisk

Og tilbakemeldingene Simonsen fikk under prøveordningen var at dette var direkte livsfarlig for ungene. Og selv om reguleringen bedret situasjonen, er dagens løsning ikke optimal, framholder han.

– At trafikkbildet er kaotisk, vil alle kunne innse. Det sier sjåførene også. Og selv om det fungerer bedre nå som det er regulert, blant annet med gode busslommer, er det ikke en optimal løsning, og det vet Alta kommune, sier han.

Rundell

– Fra vår side er det uproblematisk å kjøre inn Kinoveien, slik vi gjorde før. Vi anbefalte da også kommunen å fortsette den løsningen, sier Simonsen.

På den annen side: FFR må hente ungdomsskoleelever ved Sandfallet også, så noen busser må uansett gjennom Skoleveien. Innkjøringen skjer forbi det gamle AMO-senteret, og ved enden av elevboligene har man rundell for buss. Innkjøring til Sandfallet skole via Sandfallveien, er uaktuelt, opplyser Simonsen. Denne veien er ikke regulert til formålet.