– Jeg er ingen motkandidat til Odd Erling som listetopp

foto