Takket Alice for innsatsen: – Hun har et stort og godt hjerte

foto