Medisinsk fagkyndig: Alvorlig svikt førte til at Roys mor døde

foto