Overgrepstiltalt forklarte seg i retten: – Jeg er veldig plaget av det

foto
Onsdag forklarte den tiltalte seg i tingretten. Foto: Kita Eilertsen